Cases

Vi har hållit i utbildningar för närmare 100 personer, workshops för över 400 personer, teambuildingar för över 80 personer och ser fram emot mer! Här är ett axplock av våra uppdrag:

 

kustbevakningen

Kustbevakningen
Tjänst: Teambuilding 2015 och 2016
Syfte: Skapa trygga relationer och en förståelse för gruppens utveckling, för att ge gruppen bästa möjliga start på sin gemensamma grundutbildning.
Teambuildingen innehöll: Övningar, tekniker för reflektion och feedback, gruppteorier som bygger på modern, vetenskaplig grund. Den innehöll också självpresentationer samt förväntningar på sig själva, utbildningen och kursledningen.

Referens:
Vi har haft förmånen att ha MaydayMonday som en av två konsulter under våra teambuildingar med våra aspiranter 2015 och 2016. Varje gång var 3 dagar fyllda med glädje, värme och allvar. 28 starka individer utvecklades på kort tid till ett effektivt team som fortsatt att utvecklas under året. Dessa 3 dagar har lagt grunden till aspiranternas fortsatta utveckling och lärande tack var Jennys förmåga att plocka fram det bästa ur individen.

Mikael Persson
Kustbevakningen

Almi Företagspartner Blekinge
Tjänst: Projektledning & facilitering
Syfte: Utforma och leda aktiviteter för att öka andelen unga företagare i Blekinge.
Upplägget innehöll: Personlig utveckling för deltagarna med analys av personlighetstyp och kommunikationsmönster, självledarskap, coaching, kundrelationsmodeller, motivationstekniker, feedbackmodeller och mål och visionsarbete.

Referens:
Almi Företagspartner har anlitat MaydayMonday med goda resultat. Planering, genomförande och  återkoppling har i alla delar uppfyllt våra krav och förväntningar. Efter att ha tagit del av deltagarnas omdömen förstärks dessutom bilden av leverantören som både professionell och nyskapande med en hög förmåga att situationsanpassa. Leverantören har, enligt min bedömning, god erfarenhet av facilitering och genomförande av utbildningar, gruppdiskussioner, workshops och likande uppdrag som ställer höga krav på planerat och strukturerat genomförande för att nå goda resultat.

Martin Åkesson
VD Almi Blekinge

Paraply Produktion
Tjänst: Projektledning & Dialogmöte
Syfte: Medborgardialog för att ta fram en stadsfest baserad på invånarnas behov och önskemål. Förslaget utarbetated tillsammans med näringsliv, kommun och föreningar samt privatpersoner.

Referens:
MaydayMonday har ett professionellt och strukturerat sätt att leda och skapa engagerande möten på. De använder sig av olika former av metodik och modeller för att se till att processer och möten blir utvecklande och effektiva med gott resultat.

Robin Åkerman
VD Paraply Produktion

gertrud logo

Gertrud Produktionsbyrå
Tjänst: Organisationsutveckling
Syfte: Skapa samsyn kring organisationens erbjudande och utveckling.

Referens:
Vi har haft nöjet att arbeta tillsammans i några månader och det har varit en mycket bra upplevelse. De har hjälpt oss att lära känna varandra bättre inom företaget och att kommunicera bättre både internt och externt. Vi insåg att vi hade många spretiga mål, men har nu fått hjälp att skapa en gemensam väg framåt. Det är svårt att sätta fingret på vad de gjorde, men de fick oss att inse våra problem och gav oss sedan verktygen för att lösa dem. Vi tror att alla bolag borde gå igenom samma process, eftersom det är lätt att glömma periferin när man är en entreprenör. Varje företag har sina problem, eftersom de inte ställer sig själv rätt frågor. Vi har blivit ställda de rätta frågorna och fått svara på dem själva. Det har varit viktigt. Att inte bli givna svaren, utan att få ha kommit upp med svaren själva. Det är som i skolan. Du lär dig bäst när du hittar svaret själv. Vi rekommenderar dem verkligen, vi hade en väldigt bra och lärorik tid ihop.

Henrik Blomquist & Anders Larsson
Gertrud

tusen tankar logo

Tusen Tankar, tankesmedja för ett hållbart nordöstra Skåne
Tjänst: Dialogmöte
Syfte: Utforma en grund för tankesmedjans fortsatta arbete genom dialog med dess intressenter.

 

Hyper Island
Tjänster: Teambuilding & Föreläsning
Syfte: Skapa en bättre klasssammanhållning och ge deltagarna verktyg för att leda och utveckla projekt.


Karlskrona City
Tjänst: Projektledning & Dialogmöte
Syfte: Workshopleda intressentdialog med Karlskrona Citys medlemmar för att ta fram förslag på aktiviteter.

 


Wachtmeister galleria
Tjänster: Projektledning & Samverkansmöte
Syfte: Leda samtalsdialog mellan butiksägare för att utforma en gemensam vision och en samarbetsstrategi.

 


Blekinge Health Arena
Tjänst: Samverkansmöte
Syfte: Forma erbjudandet för Blekinge Health Arena genom intressentdialog och definiera dess framgångsfaktorer.

 

happen_200x200
Happen, kontorshotell för egna företagare
Tjänst: Organisationsutveckling
Syfte: Utforska möjligheter för att skapa en organiserad gemensam kompetens- och kunskapsutveckling och utbyte av erfarenheter som leder till konstruktiv utveckling för varje enskild företagare och gruppen som helhet.

 

bli-var-kompis