Dialogmöte

Om du inte sitter på alla svaren själv, så är en intressentdialog grymt bra att göra. Här får alla de människor som på något sätt bryr sig om dig, fundera ut kloka saker som löser ett problem eller utvecklar en idé.

Vi tror att det är viktigt för dig att lyssna till dina intressenter och förstå deras förväntningar. I en intressentdialog kan du identifiera de frågor som är kritiska för din organisations ekonomiska, miljömässiga och sociala värdeskapande.

Genom att lyssna på dina kunder, medarbetare, ägare, strategiska partners, myndigheter och leverantörer säkerställer du att du förstår hur dina intressenter ser på din verksamhet och ditt erbjudande.

Dina huvudintressenter har olika förväntingar på ditt arbete, så se till att föra en kontinuerlig dialog och följ upp de frågor som är viktigast genom undersökningar, rapporter och mätningar.

Se exempel på dialogmöten HÄR

Läs mer om våra tankar kring samskapande HÄR