Intressentdialog

Intressentdialog med: Kunder

Frågor att diskutera: Kvalitet, ledarskap, trender, produktutveckling, hållbarhet.

Exempel på dialoger/aktiviteter för att hantera dessa frågor:

 • Årliga kundundersökningar samt egna kundpaneler
 • Idégenerering och feedback kring utmaningar, idéer och önskemål
 • Kundkontakter genom sociala medier och bolagets webbsida

Intressentdialog med: Medarbetare
Frågor att diskutera: Möjlighet till kompetens- och karriärutveckling, ledarskap, arbetsmiljö, mångfald, hållbarhet.

Exempel på dialoger/aktiviteter för att hantera dessa frågor:

 • Årlig medarbetarundersökning
 • Samskapande möten
 • Coachning, relationsbyggande och karriärutveckling

Intressentdialog med: Ägare
Frågor att diskutera: Långsiktig lönsamhet, strategiskt hållbarhetsarbete, etiska frågor i värdekedjan, risker.

Exempel på dialoger/aktiviteter för att hantera dessa frågor:

 • Årlig styrelseuppföljning av styrning, hållbarhetsrisker och möjligheter
 • Möten och rapportering om gemensamma hållbarhetsfrågor
 • Kontinuerlig samordning och uppföljning av till exempel nyckeltal

Intressentdialog med: Leverantörer
Frågor att diskutera: Inköp, socialt ansvar, kvalitet, leverans.

Exempel på dialoger/aktiviteter för att hantera dessa frågor:

 • Utbildningar
 • Leverantörsvisioner inom kvalitet, miljö och socialt ansvar
 • Intressentdialoger på olika teman.

Intressentdialog med: Strategiska partners
Frågor att diskutera: Utmaningar, möjligheter.

Exempel på dialoger/aktiviteter för att hantera dessa frågor:

 • Samverkan
 • Dialog kring synergieffekter
 • Varumärke