Samskapande

Ta fram, utveckla och realisera samskapade strategier.

Genom dialog och samskapande möten kan du arbeta för att förbättra din verksamhet. Speciellt om du vill ha ett klimat där kulturen ska bygga på tillit, öppenhet och ärlighet.

Tillsammans genomför vi ett antal träffar för att samtala om utmaningar, idéer och önskemål. Utifrån mötena analyserar och sammanställer vi sedan tankarna och presenterar resultatet.